Home Page Image
 

Vir Navrae en Besprekings:

Kontak Louis De Villiers.

082 471 3433
 

 


Lirieke

SPAN JOU SEILE (musiek & liriek/Freda Francis st)

KOOR:  SPAN JOU SEILE - SPAN JOU SEILE
IN DIE WIND
HOU JOU OOG OP DIE KOMPAS
WAT JY IN JESUS VIND
GOOI JOU NETTE - GOOI JOU NETTE
UIT IN DIE SEE
EN VISSERS VAN MENSE SAL JUL WEES

ONS BOOTJIE VAAR ELKE DAG
OP ‘N ROWWE SEE
MET DIE SWAARKRY VAN DIE LEWE
WAT DIE WÊRELD TEEN ONS SMEE
SO SKOMMEL ONS DAN HEEN EN WEER
EN DIT VOEL OF ONS SEILE SKEUR
MAAR DAN WEET EK IN DIE STORMWIND
SAL MY BOOTJIE NOOIT SINK

KOOR:

DIE BRANDERS VAN DIE LEWE
SLAAN TEEN ONS AAN
EN SOMS IS ONS SOOS PETRUS
WAT IN GELOOF NIE VAS KAN STAAN
DAN KYK ONS NA DIE STORMWIND
EN DIT VOEL OF ONS WEG WIL SINK
MAAR AS JESUS IN MY BOOTJIE VAAR
SAL DIE STORM WEER BEDAAR

KOOR:

BRUS:  SO KOM DAN SPAN JOU SEILE
KOM LAAT ONS VAAR
DIT IS ‘N WONDERLIKE REIS
WANT JESUS GAAN OOK SAAM

KOOR:

NET SOOS JY IS (musiek & liriek/Freda Francis st)

NET SOOS JY IS - KOM VIND RUS
IN SY VREDE
NET SOOS JY IS – KOM NA DIE FONTEIN
VAN DIE LEWE
DIT MAAK NIE SAAK WAT ANDER SÊ
AS JY JOU HAND IN SYNE LÊ
KOM NET SOOS JY IS
NET SOOS JY IS
NA HOM

VIR JOU HET HY ʼn DORINGKROON GEDRA
EN HY KEN JOU BY DIE NAAM
JA HY HET REEDS JOU SKULD GEDRA
DAAR AAN DIE KRUIS OP GOLGOTA
KOM NET SOOS JY IS
NET SOOS JY IS
NA HOM

KOOR:

BY HOM IS DAAR HOOP VIR ‘N STERFLING
EN AL JOU SORGE KAN JY NA HOM TE BRING
HY KEN JOU HART SE DIEPSTE WENS
EN HY WEET JY IS MAAR NET ‘N MENS
KOM NET SOOS JY IS
NET SOOS JY IS
NA HOM

KOOR

DANKIE, DANKIE JESUS (musiek en liriek/Freda Francis st)

KOOR:  DANKIE, DANKIE JESUS
DAT U BY MY IS, ELKE DAG
DANKIE , DANKIE JESUS
U’S DIE BRON VAN AL MY KRAG
EN EK SÊ;  DANKIE, DANKIE JESUS
DAT U BY MY IS, ELKE DAG
EN EK WIL NOOIT OOIT WEER
SONDER U WEES
EK WIL MY LEWE
NET VIR U LEEF

DIS SO WONDERLIK OM ‘N DOEL TE HÊ
WAARVOOR EK NOU KAN LEEF
JA DIE LEWE MAAK SIN
MET JESUS DAAR IN
ELKE DAG MAAK HY MET MY MEE
JA EK KAN SIEN HOE HY MY DEURDRA
AL GAAN EK DEUR ‘N SWAAR TYD
EK HOU NET MY OOG
OP MY JESUS GERIG
EN HY LIG MY WEER DAARUIT

KOOR:

DIS SO WONDERLIK OM ‘N KIND TE WEES
VAN ‘N VADER WAT SO GROOT IS
JA HY IS DIE KONING
VAN MY HEMELSE WONING
EN DIT MAAK MY ‘N KONINGSKIND
JA EK WIL SING
AAN HOM DIE HULDE BRING
EN ELKE DAG VAN HOM GETUIG
HY’T MY SONDE VERGEWE
EK’T ‘N NUWE LEWE
DAAROM SAL EK VOOR HOM BUIG

KOOR:

‘N STUKKIE VAN WIE U IS (musiek & liriek/Freda Francis st)

U MAAK DIE MOOISTE WATERSTROME
WATERVALLE EN DIE SEE
U MAAK ‘N DUISEND SOORTE BOME
U HET DIT AL’S VIR ONS GEGEE
U MAAK BLOMME IN ALLE KLEURE
EN AL DIE DIERE MAAK U HEER
SELFS DIE MENS IN SOORTE KLEURE
EN U HET MY GEMAAK O HEER

KOOR:  DIT AL’S IS NET ‘N STUKKIE VAN WIE U IS
‘N STUKKIE VAN WIE U IS
AS EK OM MY KYK
KAN EK MAAR NET DINK
HOE MY VADER LYK (x2)

U VERF DIE MOOISTE KLEURE AAN DIE HEMEL
U LAAT DIE SON SO HELDER SKYN
U HANG OOK LIGGIES AAN DIE HEMEL
U LAAT DIE MAAN DEUR MY VENSTER SKYN
U STUUR ‘N LIG VIR HIERDIE WÊRELD
SOOS GEEN ANDER LIG KAN SKYN
JA U SEUN MOES HIER KOM STERWE
OM ONS VAN SONDE TE BEVRY

KOOR:

SÊ VIR JESUS (musiek en liriek/Freda Francis st)

KOOR:  SÊ VIR JESUS WAT JOU PLA
SÊ VIR JESUS HY SAL JOU DAARDEUR DRA
SÊ VIR JESUS WANT HY SAL VERSTAAN
HY SAL JOU NOOIT ALLEEN DAARDEUR LAAT GAAN

VOEL JY SOMS SO ALLEEN
DEUR DIE WÊRELD VERLAAT
EN WENS JY, JY KON NET
MET IEMAND DAAROOR PRAAT
IS JOU KRAGTE TE MIN
OM JOU LAS TE DRA
SÊ VIR JESUS
WAT JOU PLA

KOOR:

VOEL JY SOMS OF DIE LEWE
TE VEEL WORD VIR JOU
EN VREES JY VIR WAT MỐRE
VIR JOU INHOU
IS JOU KRAGTE TE MIN
OM JOU LAS TE DRA
SÊ VIR JESUS
WAT JOU PLA

KOOR:

GAAN JY DEUR SIEKTE
OF STAAN JY BY ‘N OOP GRAF
IS DAAR TRANE IN JOU OЁ
IS DAAR SEER IN JOU HART
IS JOU KRAGTE TE MIN
OM JOU LAS TE DRA
SÊ VIR JESUS
WAT JOU PLA

KOOR:

WIE SAL U KAN KEER (musiek & liriek/Freda Francis st)

WIE SAL U KAN KEER – O HEER
WIE SAL U KAN KEER – O HEER
AS U DEUR U GEES WIL PRAAT
AS U HARTE AAN WIL RAAK
WIE SAL U KAN KEER

NIKS SAL U KAN KEER – O HEER
NIKS SAL U KAN KEER – O HEER
AS U DEUR U GEES WIL PRAAT
AS U HARTE AAN WIL RAAK
NIKS SAL U KAN KEER

RAAK MY DAN NOU AAN – O HEER
RAAK MY DAN NOU AAN – O HEER
EK SAL GEHOORSAAM WEES
KOM VUL MY MET U GEES
RAAK MY AAN O HEER

HERHAAL:

DAAR’S VERLANGE IN MY HART: KEURSPEL (trad: nuwe verw/Freda Francis st)

DAAR’S VERLANGE IN MY HART NA JESUS
DAAR’S VERLANGE IN MY HART OM HOM TE SIEN
VIR DIE WÊRELD IS EK MOEG
VIR DIE SWAARKRY EN SWOEG
DAAR’S VERLANGE IN MY HART NA HOM (x2)

HY SAL KOM OP DIE WOLKE JA DIS SEKER
ELKE MENSLIKE OOG SAL HOM SIEN
SAAM MET HOM NEEM HY AL DIE VERLOSTES
DIE WAT HOM IN GEES EN WAARHEID DIEN
O KOM HERE JESUS EK BID U
KOM REINIG EN HEILIG MY GEES
SODAT WANNEER U KOM OP DIE WOLKE
EK GEREED VIR DIE BRUILOF SAL WEES

O KOM HERE JESUS EK BID U
KOM REINIG EN HEILIG MY GEES
SODAT WANNEER U KOM OP DIE WOLKE
EK GEREED VIR DIE BRUILOF SAL WEES

WAS JY OOIT BY JESUS VIR DIE REINIGING
WAT DAAR IS DEUR DIE BLOED VAN DIE LAM
GLO JY IN GENADE VIR BEVEILIGING
DEUR DIE KOSBARE BLOED VAN DIE LAM
IS JY REIN – DEUR DIE BLOED
DEUR DIE KOSBARE BLOED VAN DIE LAM
IS JOU KLERE VLEKLOOS
SOOS DIE SNEEU SO WIT
DEUR DIE KOSBARE BLOED VAN DIE LAM

IS JY REIN – DEUR DIE BLOED
DEUR DIE KOSBARE BLOED VAN DIE LAM
IS JOU KLERE VLEKLOOS
SOOS DIE SNEEU SO WIT
DEUR DIE KOSBARE BLOED VAN DIE LAM

WANNEER GOD’S BASUIN SAL KLINK
EN TYD SY LAASTE TIK SAL SLAAN
EN DIE HEMELSMỐRE BREEK VIR EWIG AAN
AS DIE SKAAR VERLOSTES DAAR VERGAAR
OM VOOR DIE TROON TE STAAN
EN DIE ROL DAAR AFGELEES WORD IS EK DAAR

 

AS DIE ROL DAAR AFGELEES WORD (x4)
IS EK DAAR
AS DIE ROL DAAR AFGELEES WORD (x4)
IS EK DAAR
AS DIE ROL DAAR AFGELEES WORD
AS DIE ROL DAAR AFGELEES WORD IS EK DAAR

HOU MY VAS HERE JESUS (musiek & liriek/Freda Francis st)

EK WAS SO VERDWAALD
SO VER VAN U AF
MY LEWE
WAS STUKKEND EN LEEG
MAAR U HET MY KOM HAAL
EN U HOU MY STYF VAS
SODAT MY VOETE
NIE WEER SAL VERDWAAL

KOOR:  HOU MY VAS HERE JESUS
MOET MY NIE LAAT GAAN
BY U VOETE
SAL EK VEILIG STAAN (x2)

VADER LEER NOU VIR MY
HOE OM BLYMOEDIG TE BLY
SODAT EK
U BEELD UIT KAN DRA
SKENK AAN MY U HEIL’GE GEES
OM MY LEIDSMAN TE WEES
SODAT MY VOETE
NIE WEER SAL VERDWAAL

KOOR:

HE LIFTED ME (trad: new arr/Freda Francis st)

CHORUS:  HE LIFTED ME
OUT OF THE LONELY DEPTHS OF SIN
HE LIFTED ME
WITH A LOVE THAT KNOWS NO END
HE TOOK MY HAND
PULLED ME OUT OF THE SINKING SAND
GAVE NEW LIFE THAT NEVER ENDS
I’M SO GLAD THAT JESUS CAME
AND LIFTED ME

FIGTING ALONE AT THE BATTLE
STRUGGLING THROUGH EACH DAY
SEARCHING FOR MEANS TO SURVIVAL
BUT NONE WAS ON THE WAY
THEN THE MERCIFUL HAND OF JESUS
CAME BECKONING FROM ABOVE
THE MOMENT THAT I TRUSTED HIM
HE FILLED ME WITH HIS LOVE

CHORUS:

LOOKING BACK OVER THE WONDERS
I’VE SEEN ALONG THE WAY
I’VE BEEN TOUCHED BY HIS POWER
I’VE BEEN BLESSED IN MANY WAYS
BUT NOTHING WILL EVER COMPARE
TO THE BLESSING I RECEIVED
THAT DAY MY NAME WAS ADDED TO
THE LIST OF ALL REDEEMED

CHORUS:

KEY CHANGE:  HE LIFTED ME
OUT OF THE LONELY DEPTHS OF SIN
HE LIFTED ME
WITH A LOVE THAT KNOWS NO END
HE TOOK MY HAND
PULLED ME OUT OF THE SINKING SAND
GAVE NEW LIFE THAT NEVER ENDS
I’M SO GLAD THAT JESUS CAME
AND LIFTED ME
OUT OF THE LONELY DEPTHS OF SIN
HE LIFTED ME
WITH A LOVE THAT KNOWS NO END
HE TOOK MY HAND
PULLED ME OUT OF THE SINKING SAND
GAVE NEW LIFE THAT NEVER ENDS
I’M SO GLAD THAT JESUS CAME
AND LIFTED ME

DIE HERE IS MY HERDER – KEURSPEL (trad: nuwe verw/Freda Francis st)

DIE HERE IS MY HERDER
NIKS SAL MY ONTBREEK NIE
HY LAAT MY NEERLÊ
IN GROEN WEIVELDE
NA WATERS WAAR RUS IS
LEI HY MY HEEN
NA WATERS WAAR RUS IS
LEI HY MY HEEN

BAIE DIEP HAAL HY MY UIT
BAIE DIEP HAAL HY MY UIT
HY PLAAS MY VOETE
OP ‘N EWIGE ROTS
BAIE DIEP HAAL HY MY UIT

DOEN SLEGS U WIL HEER
U WIL MET MY
U POTTEBAKKER
MET MY DIE KLEI
VORM MY EN MAAK MY
NET SOOS U WIL
OP U STEEDS WAG EK
NEDERIG EN STIL (x2)

HY’S DIE LIEFLING VAN MY SIEL SY NAAM IS JESUS
SY NAAM IS JESUS
HY’S DIE LIEFLING VAN MY SIEL
HY’S DIE LIEFLING VAN MY SIEL
JESUS, JESUS, JESUS, JESUS
HY’S DIE LIEFLING VAN MY SIEL
HY’S DIE LIEFLING VAN MY SIEL

HULLE NOEM HOM - DIE ALFA DIE OMEGA
HULLE NOEM HOM - DIE BLINK MỐRESTER
HULLE NOEM HOM - DIE SKOON ROOS VAN SARON
HIERDIE JESUS VAN GOLGOTA (x2)

SAGGIES EN TEER ROEP DIE HEILAND VANDAG NOG
HY ROEP VIR JOU EN VIR MY
DAAR BY DIE POORT STAAN HY NOU EN HY WAG NOG
WAG NOG VIR JOU EN VIR MY

KOM NOU – KOM NOU
AL WAT VERMOEID IS KOM NOU
ERNSTIG, VRIENDELIK, TEER ROEP DIE HEILAND
ROEP NOU O SONDAAR KOM NOU (x2)

ROEP NOU O SONDAAR KOM NOU

HOOR JY NIE DIE KLOP (musiek & liriek/Freda Francis st)

HOOR JY NIE DIE KLOP
AAN JOU HART SE DEUR
JESUS STAAN AL JARE DAAR
HY WAG OM IN TE GAAN
HOE LANK MOET HY NOG KLOP
VOOR JY REAGEER
HOE LANK MOET HY NOG WAG
VOOR JY HOM KROON AS JOU HEER

KOOR:  JA HY WIL INGAAN
HY WIL INGAAN
HY WIL MET JOU SAAMGAAN
OP JOU LEWENSBAAN
JA HY WIL INGAAN
HY WIL INGAAN
GAAN JY WEER
JOU RUG OP HOM KEER
OF GAAN JY HOM KROON AS JOU HEER

JA EK HOOR DIE KLOP
AAN MY HART SE DEUR
EK MAAK OOP VIR HOM
DAT HY BINNETOE KAN KOM
EK HOOR NIE MEER DIE KLOP
AAN MY HART SE DEUR
EK HET MY HART VIR HOM GEGEE
EN EK KROON HOM AS MY HEER

KOOR:

MUSIEK:

KOOR:  (x2)

HOOR JY NIE DIE KLOP
AAN JOU HART SE DEUR
JESUS STAAN AL JARE DAAR
HY WAG OM IN TE GAAN
HOE LANK MOET HY NOG KLOP
VOOR JY REAGEER
HOE LANK MOET HY NOG WAG
VOOR JY HOM KROON AS JOU HEER

KOOR: 
GAAN JY WEER
JOU RUG OP HOM KEER
OF GAAN JY HOM KROON AS JOU HEER

DAAR AAN DIE KRUIS (musiek & liriek/Freda Francis st)

HOE SAL ONS OOIT VERSTAAN
WAAROOR DIT ALLES GAAN
TOE HY SÊ VADER LAAT DIE BEKER
VERBY MY GAAN
MAAR NOGTANS NIE MY WIL NIE
MAAR U WIL ALLEEN
WANT DIT HET TYD GEWORD DAT U MY
HIER VANDAAN WEGNEEM

KOOR:  DAAR AAN DIE KRUIS HET HY
ONS SONDELAS GEDRA
VIR JOU EN MY
VIR JOU EN MY
DAAR AAN DIE KRUIS HET HY
REEDS DIE PRYS BETAAL
VIR JOU EN MY
VIR JOU EN MY

SO BREEK HY DIE BROOD
EN SKINK HY DIE WYN
AS HERINNERING VAN SY DOOD
TOTDAT HY VERSKYN
NOG NOOIT WAS DAAR
GROTER LIEFDE BEWYS
AS DAARDIE DAG
AAN DIE RUWE HOUTKRUIS

KOOR:

HUL HET HOM NEERGELÊ
IN ‘N GRAF DAAR NABY
NOOIT HET HUL GEWEET
DAT HY NIE DAAR SOU BLY
TOE MARIA MAGDALENA
NA DIE GRAF TOE GAAN
SÊ DIE ENGEL VIR HAAR
HY LEEF HY’T OPGESTAAN

BRUG:  JA HY LEEF
MY JESUS LEEF
JA HY LEEF
HY’T OPGESTAAN (x2)

KOOR: 
I’LL FLY AWAY – MEDLEY (trad: new arr/Freda Francis st)

SOME GLAD MORNING
WHEN THIS LIFE IS OVER
I’LL FLY AWAY
TO A HOME
ON GOD’S ILLUSTRIOUS SHORE

I’LL FLY AWAY
I’LL FLY AWAY O GLORY
I’LL FLY AWAY
WHEN I DIE
HALLELUYA BY AND BY
I’LL FLY AWAY (x2)

WILL THE SIRCLE BE UNBROKEN
BY AND BY LORD
BY AND BY
THERE’S A BETTER
HOME AWAITING
IN THE SKY LORD
IN THE SKY  (x3)

WHAT A FELLOWSHIP
WHAT A JOY DEVINE
LEANING ON THE EVERLASTING ARM
WHAT A BLESSEDNESS
WHAT A PEACE IS MINE
LEANING ON THE EVERLASTING ARM

LEANING – I’M LEANING
SAFE AND SECURE FROM ALL ALARM
LEANING – I’M LEANING
LEANING ON THE EVERLASTING ARM

OH HOW SWEET TO WALK
IN THE PILGRIM’S
LEANING ON THE EVERLASTING ARM
OH HOW BRIGHT THE PATH
GROWS FROM DAY TO DAY
LEANING ON THE EVERLASTING ARM

LEANING – I’M LEANING
SAFE AND SECURE FROM ALL ALARM
LEANING – I’M LEANING
LEANING ON THE EVERLASTING ARM
LEAD BREAK:  LEANING – I’M LEANING
SAVE AND SECURE FROM ALL ALARM
LEANING – I’M LEANING
LEANING ON THE EVERLASTING ARM  (x2)

LORD HELP ME (Kris Kristofferson/Rusaca Music)

LORD, PLEASE HELP ME WALK
ANOTHER MILE
JUST ONE MORE MILE
I’M TIRED OF WALKING ALL ALONE

LORD, HELP ME SMILE
ANOTHER SMILE
JUST ONE MORE SMILE
I KNOW I JUST CAN’T MAKE IT ON MY OWN

CHORUS:  I NEVER THOUGHT I’D NEEDED HELP BEFORE
NOW I KNOW I JUST CAN’T MAKE IT ON MY OWN
I THOUGHT THAT I COULD DO THINGS BY MYSELF
NOW I KNOW I JUST CAN’T TAKE IT ANYMORE
WITH A HUMBLE HEART
ON BENDED KNEE
I’M BEGGING YOU
PLEASE HELP ME

COME DOWN FROM YOUR THRONE
TO ME TO LONELY ME
I NEED TO FEEL THE TOUCH
OF YOUR TENDER HAND
REMOVE THE CHAINS OF DARKNESS
AND LET ME SEE
OH LORD LET ME SEE
JUST WHERE I FIT INTO YOUR MASTERPLAN

CHORUS:

                  WITH A HUMBLE HEART
ON BENDED KNEE
I’M BEGGING YOU
PLEASE HELP ME

WITHOUT HIM I WOULD BE NOTHING – MEDLEY (trad: new arr/Freda Francis st)

WITHOUT HIM I WOULD BE NOTHING
WITHOUT HIM I’D SURELY FAIL
WITHOUT HIM I WOULD BE DRIFTING
LIKE A SHIP WITHOUT A SAIL

JESUS, MY JESUS
DO YOU KNOW HIM TODAY
PLEASE DON’T TURN HIM AWAY
JESUS, MY JESUS
WITHOUT HIM I’D SURELY FAIL

REACH OUT AND TOUCH THE LORD
AS HE PASSES BY
YOU WILL FIND HE’S NOT TOO BUSY
TO HEAR YOUR HEART’S CRY
HE’S PASSING BY THIS MOMENT
YOUR NEED TO SUPPLY
REACH OUT AND TOUCH THE LORD
AS HE PASSES BY (x2)

PRECIOUS LORD TAKE MY HAND
LEAD ME HOME LET ME STAND
I AM TIRED, I AM WEAK, I AM WORN
THROUGH THE STORM
THROUGH THE NIGHT
LEAD ME HOME
TO THE LIGHT
TAKE MY HAND
PRECIOUS LORD
LEAD ME HOME  (x2)

LEARNING TO LEAN
I’M LEARNING TO LEAN
I’M LEARNING TO LEAN - ON JESUS
I’M FINDING MORE POWER
THAN I’VE EVER DREAMED
I’M LEARNING TO LEAN - ON JESUS

WHAT A DAY THAT WILL BE
WHEN MY JESUS I SHALL SEE
WHEN I LOOK UPON HIS FACE
THE ONE WHO SAVED ME BY HIS GRACE
WHEN HE TAKES ME BY THE HAND
AND LEAD ME TO THE PROMISED LAND
WHAT A DAY
GLORIOUS DAY THAT WILL BE (x3)

WHAT A DAY
GLORIOUS DAY THAT WILL BE

LORD I LIFT MY HANDS (music & lyrics/Freda Francis st)

CHORUS:  LORD I LIFT MY HANDS UP TO YOU
FOR YOU ALONE ARE HOLY
YOU ALONE ARE WONDERFULL
YOU ALONE ARE WORTHY OH GOD
AND EVEN IN THE DARKEST OF DAYS
I WILL SING YOUR PRAISE
LORD I LIFT MY HANDS UP TO YOU

‘CAUSE YOUR BLOOD
HAS WASHED MY SINS AWAY
YOU TOOK MY HAND
WHEN I LOST MY WAY

CHORUS:

‘CAUSE YOUR LOVE
HAS MEND’ MY BROKEN SOUL
YOU PICKED ME UP
AND YOU MADE ME WHOLE

CHORUS:

‘CAUSE YOU’RE THE ONE
WHO GAVE NEW LIFE TO ME
AND I SING THIS SONG
‘CAUSE YOU MADE ME FREE

CHORUS:  (x2

GLORY LAND (trad: new arr/Freda Francis st)

OH I WISH I WERE
IN A PLACE CALLED HEAVEN
NO MORE TROUBLED
OR HEAVY LADEN
LOOK AWAY – LOOK AWAY – LOOK AWAY
TO GLORYLAND

IN GLORYLAND
WHERE I WILL BE
JESUS THERE TO TAKE CARE OF ME
LOOK AWAY – LOOK AWAY – LOOK AWAY
TO GLORYLAND

CHORUS:  GLORY, GLORY HALLELUJAH
GLORY, GLORY HALLELUJAH
GLORY, GLORY, GLORY HALLELUJAH
HIS TRUTH GOES MARCHING ON  (x3)
HIS TRUTH GOES MARCHING ON